Wy sće tu: To wěš / LL C 2018/19 / Jutrowny čas / Njedźela Božeje miłosće (Jan 20,19–31)

Njedźela Božeje miłosće (Jan 20,19–31)

 1. „.......... toho prěnjeho dnja w tydźenju, hdyž mějachu wučomnicy tam, hdźež běchu zhromadźeni, z bojosće před židami durje zamknjene, zastupi Jězus mjez nich a praji: Pokoj wam!“ (20,19).
  A. Wječor
  B. Rano
  C. Popołdnju
 2. „To rjeknywši, pokaza jim ruce a bok. A Knjeza wuhladawši zwjeselichu so ……….“ (20,20).
  A. wučomnicy
  B. japoštoljo
  C. wšitcy
 3. „To prajiwši .......... Wón na nich a rjekny jim: Přijmiće Ducha Sawjateho!“ (20,22).
  A. pokaza
  B. pohlada
  C. dychny
 4. „Za tydźeń běchu jeho wučomnicy zaso nutřka a Tomaš z nimi. Jězus přińdźe, hdyž běchu durje .........., mjez nich a rjekny: Pokoj wam!“ (20,26).
  A. zamknjene
  B. začinjene
  C. zawrjene
 5. „Hišće wjele druhich .......... je Jězus před wočomaj swojich wučomnikow sčinił, kotrež njejsu w tutej knize napisane“ (20,30).
  A. podawkow
  B. znamjenjow
  C. dźiwow

Diana Karbowa

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung