6. Jutrowna njedźela (Jan 14,23–29)

 1. „Jeli Mje štó lubuje, budźe moje … dźeržeć, a mój Wótc budźe jeho lubować, a přińdźemoj k njemu a budźemoj pola njeho bydlić“ (14,23)
  A. słowo
  B. kaznje
  C. postajenja
 2. „Štóž Mje njelubuje, njezachowa moje słowa. Słowo wšak, kotrež słyšiće, njeje moje, ale …, kiž je Mje pósłał“ (14,24)
  A. Boha Wótca
  B. Wótca
  C. Wótcowe
 3. „Pokoj wam zawostajam, swój pokoj wam dawam; nic tak, kaž swět jón dawa, dawam Ja jón wam. Njech so waša wutroba njerudźi a njech so …“ (14,27)
  A. njebědźi
  B. njeboji
  C. njetraši
 4. „Słyšeli sće, zo sym wam rjekł: Woteńdu a wróću so k wam. Hdy byšće Mje lubowali, byšće so wjeselili, zo du k Wótcej, dokelž Wótc je … hač Ja“ (14,28)
  A. sylniši
  B. wjetši
  C. sławniši
 5. „Sym wam to hižo … prajił, prjedy hač so to stanje, zo byšće wěrili, hdyž so to stanje“ (14,29)
  A. nětko
  B. nětk
  C. nětkole

Diana Karbowa