5. Jutrowna njedźela (Jan 13,31–33a.34–35)

 1. „Hdyž pak bě Judas wotešoł, praji Jězus: … je Syn čłowjeka wokrasnjeny, a w Nim je Bóh wokrasnjeny“ (13,31)
  A. Nětko
  B. Wot nětka
  C. Wot nětka sem
 2. „Hdyž je Bóh w Nim wokrasnjeny, wokrasni Jeho tež Bóh sam we sebi, a wokrasni Jeho …“ (13,32)
  A. tu
  B. hnydom
  C. hižo tu
 3. „Lube dźěći, hišće chwilku budu …“ (13,33a)
  A. z wami
  B. pola was
  C. mjez wami
 4. „… kaznju wam dawam: Lubujće so mjez sobu! Kaž sym Ja was lubował, tak so tež wy mjez sobu lubujće“ (13,34)
  A. Najwjetšu
  B. Hišć jednu
  C. Nowu
 5. „Z toho wšitcy póznaja, zo sće moji …, změjeće-li lubosć mjez sobu“ (13,35)
  A. japoštoljo
  B. wučomnicy
  C. přiwisnicy

DJD