4. Jutrowna njedźela (Jan 10,27–30)

 1. „Moje wowcy znaja mój hłós, a Ja je …, a wone du za mnu“ (10,27)
  A. widźu
  B. znaju
  C. wobkedźbuju
 2. „Ja jim … wěčne žiwjenje, a wone njezahinu na wěki, [...]“ (10,28)
  A. dawam
  B. posrědkuju
  C. spošću
 3. „[...] a nichtó je z mojeje ruki …“ (10,28)
  A. njebjerje
  B. njewozmje
  C. njewutorhnje
 4. „Štož je Mi Wótc dał, je nade wšo …, [...]“ (10,29)
  A. wjetše
  B. dostojniše
  C. wozbožace
 5. „[...] a nichtó njemóže to z … Wótca wutorhnyć“ (10,29)
  A. ruki
  B. rukow
  C. wobsydstwa

S. Chrystamarija