Wy sće tu: To wěš / LL C 2018/19 / Jutrowny čas / 3. njedźela Jutrowneho časa (Jan 21,1–19)

3. njedźela Jutrowneho časa (Jan 21,1–19)

 1. „Potom zjewi so Jězus zaso swojim wučomnikam při ........... . Zjewi so takle“ (21,1)
  A. Tiberiadskim jězorje
  B. Srjedźozemskim morju
  C. Mortwym morju
 2. „Syman Pětr jim praji: Ja du ryby łojić. Woni jemu prajichu: Póńdźemy ........... . Wuńdźechu a zastupichu do čołma, ale njepopadnychu w tej nocy ničo“ (21,3)
  A. tež
  B. sobu
  C. z tobu
 3. „Jězus jim praji: Pójće ..........! Nichtó z wučomnikow njezwaži so jeho woprašeć: Štó ty sy? Woni wědźachu, zo je to Knjez“ (21,12)
  A. wječereć
  B. snědać
  C. wobjedować
 4. „Hdyž běchu posnědali, rjekny Jězus Symanej Pětrej : Symanje, syno Janowy, lubuješ mje bóle hač tući? Wón praji jemu: Haj, Knježe, ty wěš, zo će lubuju. Knjez praji jemu: Pas moje ..........!“ (21,15)
  A. jehnjata
  B. wowcy
  C. stadła
 5. „Třeći raz so jeho wopraša: Symanje, syno Janowy, ..........? Pětr so zrudźi, zo so jeho třeći raz prašeše: Lubuješ mje? a rjekny jemu: Knježe, ty wšitko wěš. Ty tež wěš, zo će lubuju. Jězus jemu praji: Pas moje wowcy!“ (21,17)
  A. posłuchaš mje
  B. lubuješ mje
  C. maš mje rady

Bernadet Berndtowa

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung