4. njedźela Adwenta (Lk 1,39–45)

 1. „W tutych dnjach poda so Marija do horow, a ………. do jednoho města Judy“ (1,39).
  A. běžeše
  B. chwataše
  C. pućowaše
 2. „Zastupi do domu Cacharijasa a ………. Hilžbjetu“ (1,40).
  A. strowi
  B. wobjima
  C. postrowi
 3. „A zawoła z wulkim hłosom: ………. sy ty mjez žónskimi, a žohnowany je płód twojeho žiwota“ (1,42).
  A. Žohnowana
  B. Zbožowna
  C. Wobhnadźena
 4. „A wotkal je mi to, zo je ………. mojeho Knjeza ke mni přišła?“ (1,43).
  A. mać
  B. maćerka
  C. rodźićelka
 5. „A ………. sy, dokelž sy wěriła, zo so dopjelni, štož bu ći wot Knjeza prajene“ (1,45).
  A. wuzwolena
  B. radostna
  C. zbóžna

S. Chrystamatrija