Wy sće tu: To wěš / LL C 2015/16 / Přezlětny čas / 33. přezlětna njedźela (Lk 21,5-19)

33. přezlětna njedźela (Lk 21,5-19)

 1. „Přińdu dny, zo z toho, štož tu widźiće, njezwostanje kamjeń na kamjenju; wšo budźe ..........“ (Lk 21,6).
  A. wobnowjene
  B. rozmjetane
  C. roztorhane
 2. „Přińdu mjenujcy mnozy w mojim mjenje a praja: Ja to sym, a: Čas je so přibližił. .......... za nimi“ (Lk 21,8c).
  A. Njeběhajće
  B. Njehladajće
  C. Njechodźće
 3. „Ale přede wšěm tym połoža ruce na was a budźeja was přesćěhać […] ……….“ (Lk 21,12).
  A. mojeho Wótca dla
  B. swojeho mjena dla
  C. mojeho mjena dla
 4. „Haj samo rodźićeljo a bratřa, přiwuzni a přećeljo was ……….“ (Lk 21,16).
  A. přeradźa
  B. přesćěhaja
  C. morja
 5. „Ze swojej ………. zachowaće swoje duše“ (Lk 21,19).
  A. wěru
  B. dowěru
  C. sćerpliwosću

Werónika Wróblowa

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung