Wy sće tu: To wěš / LL C 2015/16 / Přezlětny čas / 12. přezlětna njedźela (Lk 9,18-24)

12. přezlětna njedźela (Lk 9,18-24)

 1. Za koho mějachu ludźo Jězusa?
  A. za krala
  B. za Jeremiasa
  C. za Jana Křćenika
 2. Za koho mějachu japoštoljo Jězusa?
  A. za noweho Mójzesa
  B. za jeneho z dawnych profetow
  C. za Božeho Messiasa
 3.  „Potom rjekny: ... změje wjele ćerpjeć [...]“ (Lk 9,22).
  A. Syn čłowjeka
  B. Boži Syn
  C. Syn Marije
 4.  „[...] a na ... dźeń stanje z mortwych“ (Lk 9,22).
  A. šěsty
  B. druhi
  C. třeći
 5. Jězus rěčeše: „Chce-li štó za mnu hić, njech ...“ (Lk 9,23).
  A. Kemši chodźi
  B. kóždy dźeń swój křiž na so wozmje
  C. dobro čini

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung