Wy sće tu: To wěš / LL C 2015/16 / Přezlětny čas / 10. přezlětna njedźela (Lk 7,11-17)

10. přezlětna njedźela (Lk 7,11-17)

 1. Štó sćěhowaše Jězusa Chrystusa?
  A. wučobnicy a wjele ludu
  B. Jězus bě sam po puću
  C. pismawučeni
 2. Koho je Jězus z mortwych zbudźił?
  A. jeničkeho syna maćerje, kotraž bě wudowa
  B. jeničku dźowku maćerje, kotraž bě wudowa
  C. jeničkeho syna nana, kotryž bě wudowc
 3. W kajkim měsće sčini Jězus tónle dźiw?
  A. w Emawsu
  B. w Kanje
  C. w Nainje
 4. Što činjachu črjódy?
  A. płakachu a rjejachu
  B. spěwachu modlitwy
  C. přewodźachu zemrěteho
 5. Što rjekny Jězus wudowje?
  A. Budź z měrom!
  B. Přestań!
  C. Njepłakaj!

Pětr Ćemjer

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung