Wy sće tu: To wěš / LL B 2017/18 / Přezlětny čas / 9. přezlětna njedźela (Mk 2,23–3,6)

9. přezlětna njedźela (Mk 2,23–3,6)

 1. „Jónu dźěše Jězus na sabaće přez žita. Jeho wučomnicy počachu ducy .......... šćipać“ (2,23).
  A. zornjatka
  B. kłosy
  C. zorno
 2. „Wón jim wotmołwi: Njejsće ženje čitali, što je Dawid činił, jako bě w nuzy a ze swojimi přewodnikami ..........?“ (2,25).
  A. hłódny
  B. lačny
  C. wučerpany
 3. „Tohodla je Syn čłowjeka tež .......... nad sabatom“ (2,28).
  A. hospodar
  B. knježićel
  C. knjez
 4. „Potom rjekny jim: Je dowolene na sabaće pak dobre činić, pak złe, pak žiwjenje wuchować, pak je morić? Woni wšak ..........“ (3,4).
  A. zamjelčachu
  B. mjelčachu
  C. njewotmołwichu
 5. „Hnydom pak wuńdźechu farizejojo a wuradźowachu z Herodianami, kak bychu jeho ..........“ (3,6).
  A. skóncowali
  B. morili
  C. skamjenowali

Bernadet Berndtowa

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung