Wy sće tu: To wěš / LL B 2017/18 / Póstny čas / Bołmončka (Mk 11,1-10)

Bołmončka (Mk 11,1-10)

 1. „Hdyž přińdźechu bliže k Jerusalemej, k Betfadze a Betaniji při Wolijowej horje, pósła wón .......... ze swojich wučomnikow“ (11,1).
  A. dweju
  B. někotrych
  C. mnohich
 2. „a rjekny jimaj: Dźitaj do .........., kiž je před wamaj, a hdyž do njeho zastupitaj, hnydom nańdźetaj wóslika přiwjazaneho, na kotrymž dotal hišće nichtó posedźał njeje. Wotwjazajtaj a přiwjedźtaj jeho sem!“ (11,2).
  A. města
  B. městačka
  C. hrodu
 3. „A hdy by wamaj štó rjekł: Što to činitaj? prajtaj: .......... jeho trjeba, a jeho hnydom pušći“ (11,3).
  A. Jězus
  B. Messijas 
  C. Knjez
 4. „A woteńdźeštaj a nańdźeštaj wóslika přiwjazaneho při .......... wonka na rozpuću a wotwjazaštaj jeho“ (11,4).
  A. wrotach
  B. durjach
  C. stołpje
 5. „Někotři z tych, kiž tam .........., rjeknychu jimaj: Što činitaj wóslika wotwjazujo?“ (11,5).
  A. dźěłachu
  B. běchu
  C. stejachu

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung