Wy sće tu: To wěš / LL B 2017/18 / Póstny čas / 5. njedźela Póstneho časa (Jan 12,20-33)

5. njedźela Póstneho časa (Jan 12,20-33)

 1. „Mjez tymi, kotřiž běchu přišli, zo bychu so na swjedźenju .........., běchu tež někotři Grjekojo“ (12,20).
  A. wobdźělili
  B. modlili
  C. pobyli
 2. „Ći přistupichu k .........., kotryž z Betsaidy w Galileji pochadźeše, a prošachu jeho“ (12,21a).
  A. Pětrej
  B. Janej
  C. Filipej
 3. „Knježe, bychmy rady .......... widźeli“ (12,21b).
  A. Syna Božeho
  B. Jězusa 
  C. Syna čłowjeka
 4. „Filip praji to Handrijej, a Handrij a Filip ………. to Jězusej“ (12,22).
  A. zdźělištaj
  B. prajištaj
  C. rjeknyštaj
 5. „Jězus jimaj wotmołwi: .......... je přišła, zo by Syn čłowjeka wokrasnjeny był“ (12,23).
  A. Chwila
  B. Hodźina
  C. Přiležnosć

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung