Wy sće tu: To wěš / LL B 2017/18 / Póstny čas / 2. njedźela Póstneho časa (Mk 9,2-10)

2. njedźela Póstneho časa (Mk 9,2-10)

 1. „Po šesći dnjach .......... Jězus Pětra, Jakuba a Jana a dowjedźe jeno jich samych zdala wot druhich na wysoku horu. Tam so před nimi překrasni“ (9,2).
  A. pósła
  B. dowjedźe
  C. wza
 2. „Jeho drasty běchu swětłe a .......... kaž sněh, kajkež nichtó na zemi njezběli“ (9,3).
  A. krasne
  B. běłe
  C. čiste
 3. „A zjewištaj so jim Elijas a Mójzes a .......... so z Jězusom“ (9,4).
  A. rozrěčowaštaj
  B. wuradźowaštaj
  C. rozmołwještaj
 4. „Njewědźeše mjenujcy, što měł hišće wjace rjec, běchu dźě cyle ..........“ (9,6).
  A. překwapjeni
  B. wobojeni
  C. zastróženi
 5. „Hdyž dźěchu z hory dele, poruči jim wón, zo njebychu nikomu wo tym .........., štož su widźeli, hač hdyž Syn čłowjeka z mortwych stanje“ (9,9).
  A. přeradźili
  B. rozpawjeli
  C. powědali

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung