Wy sće tu: To wěš / LL B 2017/18 / Hodowny čas / Swjedźeń Wozjawnjenja Knjeza (Mt 2,1-12)

Swjedźeń Wozjawnjenja Knjeza (Mt 2,1-12)

 1. „Jako so Jězus w Betlehemje, w kraju .........., za čas krala Herodesa narodźi, přińdźechu mudri z ranja do Jerusalema“ (2,1).
  A. Judeji
  B. Galileji
  C. Samarije
 2. „Woni so prašachu: Hdźe je nowonarodźeny .......... Židow?“ (2,2a).
  A. knjez
  B. kral
  C. messijas
 3. „ Widźeli smy w ranju jeho .......... a smy přišli jemu so pokłonić“ (2,2b).
  A. znamješko
  B. znamjo
  C. hwězdu
 4. „Kral Herodes to zasłyšawši, stróži so a wšón ………. z nim“ (2,3).
  A. kraj
  B. lud
  C. Jerusalem
 5. „Wón .......... wšěch wyšich měšnikow a pismawučenych ludu a prašeše so jich, hdźe ma so Messijas narodźić“ (2,4).
  A. zawoła
  B. zwoła
  C. zhromadźi

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung