Wy sće tu: To wěš / LL A 2016/17 / Přezlětny čas / Njedźela Swjateje Trojicy (Jan 3,16-18)

Njedźela Swjateje Trojicy (Jan 3,16-18)

 1. „Přetož tak je ………. swět lubował, […]“ (3,16).
  A. Bóh, tón Knjez
  B. Knjez
  C. Bóh
 2. „[…] zo je swojeho ………. Syna dał, […]“ (3,16).
  A. jeničkeho
  B. lubowaneho
  C. bójskeho
 3. „[…] zo by nichtó, kiž do njeho ………., njezahinył, […]“ (3,16).
  A. so woła
  B. wěri
  C. so modli
 4. „[…] ale wěčne žiwjenje ……….“ (3,16).
  A. zdźědźił
  B. dóstał
  C. měł
 5. „Bóh dźě njeje Syna na swět ………., zo by swět sudźił, ale zo by swět přez njeho wumóženy był“ (3,17).
  A. wupósłał
  B. dał
  C. pósłał

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung