Wy sće tu: To wěš / LL A 2016/17 / Přezlětny čas / 6. přezlětna njedźela (Mt 5,17-37)

6. přezlětna njedźela (Mt 5,17-37)

 1. „Njemyslće sej, zo sym přišoł zběhnyć ………. abo profetow!“ (5,17a).
  A. tradiciju
  B. Zakoń
  C. prawidła
 2. „Njejsym přišoł zběhnyć, ale ……….“ (5,17b).
  A. spjelnić
  B. dopjelnić
  C. wupjelnić
 3. „Přetož ………. praju wam“ (5,18a).
  A. zawěrno
  B. woprawdźe
  C. prawdu
 4. „Doniž njezańdźetej njebjo a zemja, njezminjetej so ani hóčka ani ………. ze Zakonja, doniž so wšitko njestanje“ (5,18b).
  A. smužka
  B. kwačka
  C. hoka
 5. „Štóž potajkim jednu z tutych najmjeńšich ………. zběhnje a ludźi tak wuči, budźe najmjeńši mjenowany w njebjeskim kralestwje“ (5,19a).
  A. přikazow
  B. kazni
  C. přikazni

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung