Wy sće tu: To wěš / LL A 2016/17 / Přezlětny čas / 34. přezlětna njedźela (Mt 25,31-46)

34. přezlětna njedźela (Mt 25,31-46)

 1. „Hdyž přińdźe ………. w swojej krasnosći a wšitcy jandźeljo z nim, so wón na trón swojeje krasnosće posydnje“ (25,31).
  A. Syn Boži
  B. Syn čłowjeka
  C. Jězus Chrystus
 2. „a wšitke ………. budźeja před nim zhromadźene“ (25,32a).
  A. kmjeny
  B. narody
  C. ludy
 3. „A rozdźěli jich, kaž dźěli ………. wowcy wot kózłow“ (25,32b).
  A. wowčer
  B. pastyr
  C. překupc
 4. „Wowcy pak postaji wón ………. swojej prawicy, kózły pak při lěwicy“ (25,33).
  A. při
  B. na
  C. podla
 5. „Potom ………. kral tym na prawicy“ (25,34a).
  A. wozjewi
  B. rjekny
  C. praji

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung