Wy sće tu: To wěš / LL A 2016/17 / Přezlětny čas / 33. přezlětna njedźela (Mt 25,14-30)

33. přezlětna njedźela (Mt 25,14-30)

 1. „Runje tak zwoła muž na puć hotowy swojich wotročkow a přepoda jim swoje ………“ (25,14).
  A. wobsydstwo
  B. kubła
  C. hospodarstwo
 2. „Jednomu da pjeć .........., druhemu dwaj a třećemu jedyn, kóždemu po jeho mocach, a potom wotpućowa“ (25,15).
  A. slěbornikow
  B. denarow
  C. talentow
 3. „Kiž bě pjeć talentow dóstał, woteńdźe ………. a wikowaše z nimi a zdoby k tomu pjeć druhich“ (25,16).
  A. hnydom
  B. skoku
  C. skok
 4. „.......... doby tón, kiž bě dwaj dóstał, druhej dwaj“ (25,17).
  A. Analogisce
  B. Podobnje
  C. Runje tak
 5. „Kiž pak bě jedyn dóstał, woteńdźe, ………. jón do zemje a schowa pjenjezy swojeho knjeza“ (25,18).
  A. zary
  B. schowa
  C. zahrjeba

Hańža Hadankec

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung