Wy sće tu: To wěš / LL A 2016/17 / Přezlětny čas / 30. přezlětna njedźela (Mt 22,34-40)

30. přezlětna njedźela (Mt 22,34-40)

 1. „Jako zhonichu ………., zo bě saducejam womjelknyć dał, zhromadźichu so“ (22,34).
  A. syły
  B. ludźo
  C. farizejojo
 2. „a jedyn z nich, ………. Zakonja, so jeho spytujo wopraša“ (22,35).
  A. mišter
  B. wučer
  C. znajer
 3. „Mištrje, kotra kaznja je najwjetša w ……….?“ (22,36).
  A. Bibliji
  B. Zakonju
  C. Swjatym Pismje
 4. „Wón rjekny jemu: Lubuj ………. swojeho Boha z cyłej wutrobu a z cyłej swojej dušu a z cyłym swojim rozumom!“ (22,37).
  A. Knjeza
  B. Jahwu
  C. Wótca
 5. „To je ………. a prěnja kaznja“ (22,38).
  A. najwuznamniša
  B. najwažniša
  C. najwjetša

Hańža Hadankec

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung