Wy sće tu: To wěš / LL A 2016/17 / Přezlětny čas / 29. přezlětna njedźela (Mt 22,15-21)

29. přezlětna njedźela (Mt 22,15-21)

 1. „Tehdy woteńdźechu farizejojo a ………., kak móhli jeho na rěči popadnyć“ (22,15).
  A. přemyslowachu
  B. wuradźowachu
  C. planowachu
 2. „A wotpósłachu k njemu swojich wučomnikow z Herodianami a ……….: Mištrje, wěmy, zo sy sprawny a zo wučiš po prawdźe Boži puć. Njedźiwaš na nikoho, dokelž njehladaš na wosoby“ (22,16).
  A. dachu prajić
  B. dachu so jeho prašeć
  C. dachu rjec
 3. „Ale Jězus jich złósć ………. rjekny: Što mje spytujeće, tajency?“ (22,18).
  A. widźo
  B. zrozumiwši
  C. spóznawši
 4. „Pokažće mi dawkowy pjenjez! A ………. jemu denar“ (22,19).
  A. podachu
  B. přinjesechu
  C. pokazachu
 5. „Wotmołwichu: Kejžorowy. A wón jim rjekny: ………. potajkim, štož je kejžorowe, kejžorej, a štož je Bože, Bohu!“ (22,21).
  A. Wotedajće
  B. Dawajće
  C. Přepodajće

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung