Wy sće tu: To wěš / LL A 2016/17 / Přezlětny čas / 28. přezlětna njedźela (Mt 22,1-14)

28. přezlětna njedźela (Mt 22,1-14)

 1. „Njebjeske kralestwo je podobne kralej, kiž swojemu ………. kwas wuhotowa“ (22,2).
  A. słužownikej
  B. dźowce
  C. synej
 2. „A pósła swojich wotročkow, zo bychu hosći na kwas ………., ale ći nochcychu přińć“ (22,3).
  A. přeprosyli
  B. zwołali
  C. přiwjezli
 3. „Zaso pósła druhich wotročkow a rjekny: Prajće ……….: Hlejće, swoju hosćinu sym přihotował, moje woły a mój kormny skót su zarězane a wšo je hotowe, pójće na kwas!“ (22,4).
  A. prošenym
  B. přeprošenym
  C. přeprošowanym
 4. „Ale woni njestarachu so wo to a woteńdźechu, jedyn na swoje ………., druhi na swoje wiki“ (22,5).
  A. dźěło
  B. łuku
  C. polo
 5. „Někotři pak wupřimachu jeho wotročkow, wohanichu a ………. jich“ (22,6).
  A. zabichu
  B. morichu
  C. skamjenjowachu

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung