Wy sće tu: To wěš / LL A 2016/17 / Přezlětny čas / 27. přezlětna njedźela (Mt 21,33-46)

27. přezlětna njedźela (Mt 21,33-46)

 1. „Słyšće druhe přirunanje: Běše ………., kiž da winicu posadźeć“ (21,33a).
  A. wobsedźer
  B. knjez
  C. hospodar
 2. „Wobda ju z ………., wury w njej winowu tołkarnju, natwari wěžu a přenaja ju winicarjam a wotpućowa“ (21,33b).
  A. murju
  B. płotom
  C. płotowčinu
 3. „Hdyž přibliži so čas ………., pósła swojich wotročkow k winicarjam po kiće“ (21,34).
  A. płodow
  B. žnjow
  C. nazymy
 4. „Ale ………. hrabnychu jeho wotročkow, jednoho zmorskachu, druheho zabichu a zakamjenjowachu třećeho“ (21,35).
  A. dźěłaćerjo
  B. najenkojo
  C. winicarjo
 5. „Znowa pósła druhich ………., ale wjace hač prěni raz, a sčinichu jim runje tak“ (21,36).
  A. pósłancow
  B. wotročkow
  C. pomocnikow

Hańža Hadankec

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung