Wy sće tu: To wěš / LL A 2016/17 / Přezlětny čas / 26. přezlětna njedźela (Mt 21,28-32)

26. přezlětna njedźela (Mt 21,28-32)

 1. „Nó, što wy měniće? Jedyn muž měješe ………. synow. Wón přistupi k prěnjemu a praji: Syno, dźi dźens a dźěłaj w mojej winicy!“ (21,28).
  A. štyrjoch
  B. dweju
  C. pjeć
 2. „Tón pak wotmołwi: ………., Knježe, ale njeńdźeše“ (21,29).
  A. Rady
  B. Haj
  C. Du
 3. „Tu přińdźe k druhemu a rjekny jemu podobnje. Tón wotmołwi: ………., ale potom jeho to mjerzaše, a dźěše“ (21,30).
  A. Ně
  B. Nochce so mi
  C. Nochcu
 4. „.......... z teju dweju spjelni nanowu wolu? Wotmołwichu: Tón druhi. A Jězus jim rjekny: Zawěrno praju wam, zo cłownicy a kurwy předeńdu was do kralestwa Božeho“ (21,31).
  A. Štó
  B. Kajki
  C. Kotry
 5. „Přetož ………. je was k porjadnemu žiwjenju wučił, a njejsće jemu wěrili, ale cłownicy a kurwy su jemu wěrili. Wy pak, hačkuli sće to widźeli, njejsće so ani potom nakazali a pokućili, zo byšće jemu wěrili“ (21,32).
  A. Jan Křćenik
  B. Jan
  C. Křćenik

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung