Wy sće tu: To wěš / LL A 2016/17 / Přezlětny čas / 25. přezlětna njedźela (Mt 20,1-16a)

25. přezlětna njedźela (Mt 20,1-16a)

 1. „Njebjeske kralestwo je podobne ………., kiž na switanju wuńdźe, zo by dźěłaćerjow do swojeje winicy najał“ (20,1).
  A. knjezej
  B. hospodarjej
  C. wobsedźerjej
 2. „Dojednawši so z dźěłaćerjemi wo ………. na dźeń, pósła jich do swojeje winicy“ (20,2).
  A. denar
  B. pjenježk
  C. talent
 3. „A hdyž wuńdźe wón wokoło ………. hodźiny, wuhlada druhich prózdnych na torhošću stać“ (20,3).
  A. štwórteje
  B. druheje
  C. třećeje
 4. „a rjekny jim: ………. tež wy do mojeje winicy, a štož budźe po sprawnosći, wam dam“ (20,4).
  A. Dźiće
  B. Běžće
  C. Pójće
 5. „A woteńdźechu. ………. wuńdźe wón wokeło šesteje a dźewjateje hodźiny a sčini runje tak“ (20,5).
  A. Potom
  B. Zaso
  C. Znowa

Hańža Hadankec

 

 

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung