Wy sće tu: To wěš / LL A 2016/17 / Přezlětny čas / 24. přezlětna njedźela (Mt 18,21-35)

24. přezlětna njedźela (Mt 18,21-35)

 1. „Tehdy přistupi Pětr k jemu a rjekny: Knježe, ……….. mam wodać swojemu bratrej, kotryž je so přećiwo mni přešoł? Najwjace sydom króć?“ (18,21).
  A. kak často
  B. kak husto
  C. kelko króć
 2. „Jězus jemu rjekny: Njepraju ći: Najwjace sydom króć, ale ………. sydom króć“ (18,22).
  A. sto króć
  B. sydomdźesat króć
  C. połsta króć
 3. „Jako poča zličbować, ………. jemu jednoho, kiž bě jemu dźesać tysac talentow dołžny“ (18,24).
  A. přiwjedźechu
  B. předstajichu
  C. dowěrichu
 4. „Słužownik pak padźe před nim a prošeše jeho: Knježe, měj sćerpnosć ze mnu, a wšitko ći ……….“ (18,26).
  A. wotpaću
  B. narunam
  C. zapłaću
 5. „A ………. jeho knjez a da jeho čwělowarjam, doniž by wšón dołh njezapłaćił“ (18,34).
  A. mjerzaše so
  B. rozhori so
  C. rozhněwa so

Hana Mjechelina

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung