Wy sće tu: To wěš / LL A 2016/17 / Přezlětny čas / 23. přezlětna njedźela (Mt 18,15-20)

23. přezlětna njedźela (Mt 18,15-20)

 1. „Jeli pak twój bratr přećiwo tebi ………., dźi a porokuj to jemu mjez wamaj samymaj! Jeli na tebje posłuchnje, sy swojeho bratra dobył“ (18,15).
  A. zhrěši
  B. rěči
  C. šćuwa
 2. „Jeli njeposłuchnje na tebje, wzmi hišće ………. sobu, zo by zwostało w horće dweju abo třoch swědkow kóžde słowo“ (18,16).
  A. pjećoch abo šesćoch
  B. třoch abo štyrjoch
  C. jednoho abo dweju
 3. „Jeli ………. na nich, praj to Cyrkwi! Jeli pak ani Cyrkej njeposłuchnje, měj jeho za pohana a za cłownika!“ (18,17).
  A. njeposka
  B. njeposłuchnje
  C. njereaguje
 4. „Zaso praju wam: Jeli staj dwaj mjez wami na zemi ………., njech je, štožkuli chce, wo čož prosytaj, to da so jimaj wot mojeho Wótca, kiž je w njebjesach“ (18,19).
  A. sprawnaj
  B. přezjednaj
  C. zhromadźenaj
 5. „Přetož hdźež su dwaj abo třo ………. zhromadźeni, tam sym ja mjez nimi“ (18,20).
  A. w mjenje Knjeza
  B. w mojim mjenje
  C. w přezjednosći

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung