Wy sće tu: To wěš / LL A 2016/17 / Přezlětny čas / 22. přezlětna njedźela (Mt 16,21-27)

22. přezlětna njedźela (Mt 16,21-27)

 1. „Wot toho časa poča Jězus swojim wučomnikam powědać, zo ma do ………. hić a mnoho wućerpjeć wot staršich, wyšich měšnikow a pismawučenych, zo ma morjeny być a zo ma na třeći dźeń z mortwych stanyć“ (16,21).
  A. Jerusalema
  B. Dawidoweho města
  C. Judeje
 2. „Tu wza jeho ………. na bok a poča do njeho rěčeć: Bóh će zachowaj, Knježe. To so ći njesmě stać!“ (16,22).
  A. Jakub
  B. Pětr
  C. Handrij
 3. „Wón pak so wobroći a rjekny k Pětrej: Dźi wote mnje, ……….! Dawaš mi pohóršk, dokelž njemysliš po bójsku, ale po čłowjesku!“ (16,23).
  A. přećiwniko
  B. złóstniko
  C. satanje
 4. „Potom rjekny Jězus k swojim ……….: Chce-li štó za mnu přińć, njech zaprěje sam sebje a wozmje swój křiž a njech mje sćěhuje!“ (16,24).
  A. wučomnikam
  B. přiwisnikam
  C. japoštołam
 5. „Přetož štóž ………. swoje žiwjenje zachować, zhubi je, štóž pak zhubi swoje žiwjenje mje dla, namaka je“ (16,25).
  A. žada
  B. chce
  C. mysli

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung