Wy sće tu: To wěš / LL A 2016/17 / Přezlětny čas / 21. přezlětna njedźela (Mt 16,13-20)

21. přezlětna njedźela (Mt 16,13-20)

 1.  „Hdyž Jězus do wokoliny Cezareje Filipoweje přińdźe, wopraša so  ..........: Za koho maja ludźo Syna čłowjeka?“ (16,13).
  A. farizejow
  B. swojich wučomnikow
  C. připosłucharjow
 2. „Woni wotmołwichu: Jedni za Jana Křćenika, druzy za .........., druzy za Jeremiasa abo jednoho z profetow“ (16,14).
  A. Eliasa
  B. Mójzesa
  C. Messijasa
 3. „Syman Pětr wotmołwi: Ty sy .........., Syn žiweho Boha!“ (16,16).
  A. Wumóžnik
  B. Jězus
  C. Messijas
 4. „A ja ći praju: Ty sy Pětr (skała), a na tej skale załožu .........., a wrota hele ju njepřemóža“ (16,18).
  A. swoju Cyrkej
  B. swoje kralestwo
  C. swoje knjejstwo
 5. „Tebi přepodam .......... njebjeskeho kralestwa, a štož zwjazaš na zemi, budźe w njebjesach zwjazane, a štožkuli rozwjazaš na zemi, budźe tež w njebjesach rozwjazane“ (16,19).
  A. kluče
  B. wrota
  C. sudnistwo

Tomaš Glawš

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung