Wy sće tu: To wěš / LL A 2016/17 / Přezlětny čas / 17. přezlětna njedźela (Mt 13,44-52)

17. přezlětna njedźela (Mt 13,44-52)

 1. „Z njebjeskim kralestwom ma so kaž z pokładom, schowanym w ……….“ (13,44a).
  A. lěsu
  B. zemi
  C. polu
 2. „Hdyž jón čłowjek namaka, schowa jón a woteńdźe z ………. nad nim, předa wšitko, štož měješe, a kupi te polo“ (13,44b).
  A. radosću
  B. wjeselom
  C. hordosću
 3. „Z njebjeskim kralestwom ma so tež kaž z ………., kiž dobre parle pytaše“ (13,45).
  A. kupcom
  B. překupcom
  C. předawarjom
 4. „A jednu ………. parlu namakawši woteńdźe a předa wšitko, štož měješe, a kupi ju“ (13,46).
  A. drohotnu
  B. wulku
  C. krasnu
 5. „Dale ma so z ………. kralestwom kaž ze syću“ (13,47a).
  A. nabožnym
  B. Božim
  C. njebjeskim

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung