Wy sće tu: To wěš / LL A 2016/17 / Přezlětny čas / 16. přezlětna njedźela (Mt 13,24-43)

16. přezlětna njedźela (Mt 13,24-43)

 1. „Wón jim ………. druhe přirunanje“ (13,24a).
  A. přednjese
  B. powědaše
  C. poskićeše
 2. „Njebjeske kralestwo je podobne čłowjekej, kiž je ………. symjo na swoju rolu wusył“ (13,24b).
  A. młode
  B. čerstwe
  C. dobre
 3. „Wón jim wotmołwi: Njepřećel je to ……….. Wotročcy jemu prajichu: Jeli chceš, póńdźemy a wuplějemy ju“ (13,28).
  A. rozmjetał
  B. sčinił
  C. wusył
 4. „Wone je drje najmjeńše ze wšěch symjenjow, ale hdyž ………., je wjetše hač wšě zela a je štom, tak zo přilětuja ptaki njebja a w jeho hałzach hnězdźa“ (13,32).
  A. narosće
  B. zezrawi
  C. dorosće
 5. „Kaž tohodla pjanku ………. a we wohenju spala, runje tak budźe při skónčenju swěta“ (13,40).
  A. zběraja
  B. hromadźa
  C. nakładuja

Hana Mjechelina

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung