Wy sće tu: To wěš / LL A 2016/17 / Přezlětny čas / 15. přezlětna njedźela (Mt 13,1-23)

15. přezlětna njedźela (Mt 13,1-23)

 1. „Na wonym dnju wuńdźe Jězus z domu a posydny so při ……….“ (13,1).
  A. horje
  B. jězorje
  C. morju
 2. „A wokoło njeho zhromadźi so wjele ………., tuž zestupi do čołma a so posydny“ (13,2a).
  A. ludźi
  B. syłow
  C. wučomnikow
 3. „Wšón lud pak ………. na brjoze“ (13,2b).
  A. sedźeše
  B. čakaše
  C. steješe
 4. „A porěča k nim wo wšelakim w ……….“ (13,3a).
  A. přirunanjach
  B. bajkach
  C. prědowanjach
 5. „Syjer wuńdźe ……….“ (13,3b).
  A. dźěłać
  B. wusywać
  C. krjepić

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung