Wy sće tu: To wěš / LL A 2016/17 / Přezlětny čas / 14. přezlětna njedźela (Mt 11,25-30)

14. přezlětna njedźela (Mt 11,25-30)

 1. „W tym času porěča Jězus takle: ………., Wótče a Knježe njebjes a zemje […]“ (11,25).
  A. Lubuju, će
  B. Chwalu, će
  C. Wuchwaluju, će
 2. „[…] zo sy to před mudrymi a wučenymi zakrył, móličkim pak ……….“ (11,25).
  A. wozjewił
  B. spóznać dał
  C. nazhonić dał
 3. „wšitko je mi ………. wot mojeho Wótca […]“ (11,27).
  A. poručene
  B. spošćene
  C. přepodate
 4. „Pójće wšitcy ke mni, kiž sće ………. a wobćeženi, ja was wokřeju“ (11,28).
  A. sprócni
  B. lačni
  C. zrudni
 5. „přetož ………. je mój spřah, a moje brěmjo je lochke“ (11,30).
  A. wěsty
  B. wozbožacy
  C. přijomny

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung