Wy sće tu: To wěš / LL A 2016/17 / Přezlětny čas / 12. přezlětna njedźela (Mt 10,26-33)

12. přezlětna njedźela (Mt 10,26-33)

 1. „Tuž so jich njebojće, ničo njeje ………., štož by so njewotkryło, ani potajne, štož by so njezhoniło“ (10,26).
  A. zakryte
  B. schowane
  C. skryte
 2. „Štož wam ………. praju, to prajće na swětle, a štož so wam do wucha šeptnje, prědujće na třěchach“ (10,27).
  A. we ćmě
  B. w nocy
  C. póćmje
 3. „Njebojće so tych, kiž ćěło ………., dušu morić pak njemóžeja. Ale skerje bojće so toho, kiž móže ćěło a dušu do hele storčić“ (10,28).
  A. zabija
  B. morja
  C. zniča
 4. „Njepředawatej da so dwaj wróblaj za ……….; ale ani jedyn z njeju na zemju njepadnje bjez wole wašeho Wótca“ (10,29).
  A. pjenježk
  B. denar
  C. pjenjezy
 5. „Tež waše włosy na hłowje su wšitke ……….“ (10,30).
  A. přeličene
  B. zličene
  C. wotličene

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung