Wy sće tu: To wěš / LL A 2016/17 / Póstny čas / 3. njedźela Póstneho časa (Jan 4,5-42)

3. njedźela Póstneho časa (Jan 4,5-42)

 1. „A přińdźe k .......... městu, kotrež rěka Sychar“ (4,5a).
  A. galilejskomu
  B. judejskomu
  C. samaritiskemu
 2. „[…] blisko toho pola, kotrež je .......... swojemu synej Józefej dał“ (4,5b).
  A. Dawid
  B. Jakub
  C. Abraham
 3. „Tam běše Jakubowa ..........“ (4,6a).
  A. studnja
  B. studźeń
  C. studnička
 4. „Jězus so, .......... z puća, při studni sydny“ (4,6b).
  A. wučerpany
  B. sprócny
  C. mučny
 5. „Bě wokoło .......... hodźiny“ (4,6c).
  A. dwanateje
  B. šesteje
  C. jednateje

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung