Wy sće tu: To wěš / LL A 2016/17 / Jutrowny čas / 5. njedźela Jutrowneho časa (Jan 14,1-12)

5. njedźela Jutrowneho časa (Jan 14,1-12)

 1. „Njech so njerudźi waša wutroba! Wěrće do ………., a wěrće do mnje!“ (14,1)
  A. Bóha, toho Knjeza
  B. Boha Knjeza
  C. Boha
 2. „W domje mojeho Wótca je wjele ........... Hdy by tomu tak njebyło, bych wam rjekł: Du, zo bych wam městno přihotował“? (14,2)
  A. bydłow
  B. wobydlenjow
  C. bydlenjow
 3. „A hdyž woteńdu a wam městno spřihotuju, přińdu .......... a wozmu was k sebi, zo byšće tež wy byli, hdźež sym ja“ (14,3)
  A. zaso
  B. zas
  C. znowa
 4. „A puć, .......... ja du, wy znajeće“ (14,4)
  A. kotrymž
  B. kotryž
  C. kiž
 5. „.......... jemu praji: Knježe, njewěmy, hdźe dźeš; kak bychmy tuž puć znali?“ (14,5)
  A. Tomaš
  B. Pětr
  C. Filip

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung