Wy sće tu: To wěš / LL A 2016/17 / Jutrowny čas / 4. njedźela Jutrowneho časa (Jan 10,1-10)

4. njedźela Jutrowneho časa (Jan 10,1-10)

 1. „Zawěrno, zawěrno praju wam: Štóž njepřińdźe .......... do wowčernje, ale druhdźe zastupi, tón je paduch a rubježnik“ (10,1)
  A. z wrótkami
  B. z durjemi
  C. z wrotami
 2. „Štóž pak z durjemi přichadźa, je .......... wowcow“ (10,2)
  A. pastyr
  B. wowčer
  C. wobsydźer
 3. „Tomu wrotar wotwěra, a wowcy jeho .......... słyša, a wón woła swoje wowcy z mjenom a wuwodźa je won“ (10,3)
  A. hwizdnjenje
  B. wołanje
  C. hłós
 4. „Hdyž je wšě wupušćił, dźe před nimi, a wowcy du .........., dokelž jeho hłós znaja“ (10,4)
  A. před nim
  B. za nim
  C. z nim
 5. „Za .......... pak njeńdu, ale ćěkaja před nim, dokelž hłós cuzych njeznaja“ (10,5)
  A. cuzym
  B. njeznatym
  C. njedomoródnym

Hańža Hadankec

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung