Wy sće tu: To wěš / LL A 2016/17 / Jutrowny čas / 3. njedźela Jutrowneho časa (Lk 24,13-35)

3. njedźela Jutrowneho časa (Lk 24,13-35)

 1. „A hlej, tón samy dźeń dźěštaj dwaj z nich do .......... z mjenom Emaus, wot Jerusalema šěsćdźesat stadijow zdalenej“ (Lk 24,13)
  A. města
  B. wsy
  C. wjeski
 2. „Hdyž so tak rozmołwještaj a mjez sobu so prašeštaj, .......... Jězus sam a dźěše z nimaj“ (Lk 24,15)
  A. přibliži so
  B. přidruži so
  C. přistupi
 3. „My wšak so .........., zo wón israelski lud wumóže. A ke wšemu tomu je dźensa hižo třeći dźeń, zo je so to stało“ (Lk 24,21)
  A. myslachmy
  B. nadźachmy
  C. wočakowachmy
 4. „Někotre z našich žónskich wšak su nas .........., dokelž pobychu rano při rowje“ (Lk 24,22)
  A. překwapjeli
  B. nastróžili
  C. napłóšili
 5. „Někotři z našich dźěchu potom k rowej a nańdźechu wšo tak, kaž běchu žónske prajili, ale jeho samoho ..........“ (Lk 24,24)
  A. njewohladachu
  B. njenańdźechu
  C. njedožiwichu

Hana Mjechelina

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung