Wy sće tu: To wěš / LL A 2016/17 / Jutrowny čas / 3. njedźela Jutrowneho časa (Jan 21,1-14)

3. njedźela Jutrowneho časa (Jan 21,1-14)

 1. „Potom zjewi so Jězus zaso swojim wučomnikam při .......... jězorje. Zjewi so takle“ (21,1).
  A. Galilejskim
  B. Tiberiadskim
  C. Mortwym
 2. „Běchu .......... Syman Pětr a Tomaš, z přimjenom Dwójnik, a Natanael z Kany Galilejskeje a Zebedejowaj synaj a dwaj druhaj z jeho wučomnikow“ (21,2).
  A. hromadźe
  B. zhromadnje
  C. hromadu
 3. „Syman Pětr jim praji: Ja du ryby ........... Woni jemu prajichu: Póńdźemy z tobu. Wuńdźechu a zastupichu do čołma, ale njepopadnychu w tej nocy ničo“ (21,3).
  A. popadnyć
  B. nałójić
  C. łojić
 4. „Hdyž .......... switaše, steješe Jězus na brjoze. Tola wučomnicy njespóznachu, zo je to Jězus“ (21,4).
  A. ranje
  B. ranjo
  C. dźeń
 5. „Tuž praji jim Jězus: .........., maće něšto k jědźi? Woni wotmołwichu jemu: Ně“ (21,5).
  A. Wučomnicy
  B. Dźěći
  C. Lubowani

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung