Wy sće tu: To wěš / LL A 2016/17 / Adwentny čas / 4. njedźela Adwenta (Mt 1,18-25)

4. njedźela Adwenta (Mt 1,18-25)

 1. „Z ………. Jězusa Chrystusa měješe takle“ (Mt 1,18a).
  A. podjećom
  B. narodom
  C. porodom
 2. „Jako bě Marija, jeho mać, z Józefom ………. […]“ (Mt 1,18b).
  A. slubjena
  B. wudata
  C. zmandźelena
 3. „[…] pokaza so, prjedy hač so zeńdźeštaj, zo bě wona ………. wot Ducha Swjateho“ (Mt 1,18b).
  A. zańdźena
  B. podjała
  C. samodruha
 4. „Dokelž pak běše Józef, jeje muž, ………. a nochcyše ju wohańbić, chcyše ju tajnje wopušćić“ (Mt 1,19).
  A. pobožny
  B. sprawny
  C. nabožny
 5. „Jako pak takle přemyslowaše, zjewi so jemu ………. Knjezowy jandźel a praji“ (Mt 1,20a).
  A. wosnje
  B. w nocy
  C. w sparje

Hańža Hadankec

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung