Wy sće tu: Prašenja čitarjow / Začinjaty wobraz klóštra Marijina Hwězda / Wotmołwa 3

Złota legenda wo swjatej Marji Madlenje

Wo Madlenje je so na SPDE hižo rozprawjało. Zajimawe pak je tež, što tak mjenowana Złota legenda wo njej pisa.

Marja Madlena ma přimjeno z hrodu Magdalum. Wona běše z bohateho domu, pochadźeše dźě z kralowskeje swójby. Z jeje bratrom Lacarusom a jeje sotru Martu wobsedźeše hród Magdalum, kiž běše dwě mili wot jězora Genezaret zdaleny, a wjes Bethanija, kiž je blizko Jerusalema a tež wulki dźěl Jerusalema bě z jich wobsydstwom.

Z swojim bohatstwom wobchadźeše wona jara lochkomyslnje, poda so dospołnje hrěšnemu žiwjenju, zo samo jeje mjeno zhubi a bu hrěšnica mjenowana.

Hdyž pak Jězus Chrystus w kraju prědowaše, přińdźe wona přez Bože wjedźenje do domu Symana wusadneho; dokelž słyšeše, zo wón tam k jědźi přińdźe.

Tam Jězusej noze myješe ze swojimi sylzami a wótrě je ze swojimi włosami a žałbowa je z drohotnej žałbu.

Praji so, zo je Jězus z njeje sydom złych duchow wuhnał a na to jemu sćěhowaše a spěstowaše we sebi wulku lubosć k njemu.

Jězus přiwza ju tež za swoju wosebitu přećelku a sčini ju za swoju hospozu a přewodźerku na swojim puću. Z lubosće k njej zbudźi Lacarusa, jeje bratra; a wuhoji tež jeje sotru Martu, kiž na krawjenje ćerpješe.

Zmortwychstanjeny Chystus je so jako prěnjej jej zjewił a za japoštołku japoštołow sčinił.

Po tym, zo je Jězus do njebjes spěł, dźěše Marja Madlena do pusćiny.

Tam bydleše třiceći lět njeznata na samotnym městnje a bu přez jandźelow wobstarana.

Kóždy dźeń bu za čas sydom modlitwow wot jandźelow do njebjes wjedźena a słyšeše ze swojimaj wušomaj njebjeski spěw jandźelow. Jandźeljo  ju tež zaso na zemju donjesechu.

Jeje wuznamjenjenje přez Jězusa widźi tež naš nětčiši bamž Fanciskus a pozběhny jeje wopomnjenski dźeń, jako dar Božeje smilnosće, na liturgiski swjedźeń.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung