Wy sće tu: Prašenja čitarjow / Začinjaty wobraz klóštra Marijina Hwězda / Wotmołwa 2

Kožuch, koleni a klin

Na stronje SPDE bu hižo poměrnje wjele k wobrazej swjateje Madleny z Klóštra Marijina Hwězda napisane.

Njehladajo pak na to by so móhło k tomu hišće sćěhowace dodać.

Najprjedy někotre mysle ke kožuchej.

Marija Madlena bě jedna pokutnica a bydleše w pusćinje, hdźež dósta kožuch wot Boha jako škit. Tuž symbolizuje kožuch Božu starosćiwosć wo Madlenu.

Bóh dźě tež, prjedy hač čłowejka z Paradiza wuhna, jemu drastu z kože sčinił (Gen 3,21), štož woznamjenja, zo Bóh čłowjeka škita a na kóncu wumóži.

Tola by so to móhło hinak zrozumić a mjenujcy jako wuraz hrěšnosće Marije Madleny, dokelž ma hrěch w Swjatym Pismje něšto ze zwěrjacej naturu činić.

Had – prawobraz satana – zawjedźe čłowjeka (Gen 3,1-7) a kaž jedne zwěrjo na njeho łaka (Gen 4,7), doniž jeho njepožrje (1Pětr 5,8).

A přewinyć jón móže so jeno z posćenjom a modlitwu (Mt 17,21), na čož pokazujetej nahej koleni Madlenje.

Nahej koleni to je znamjo jeje dołheho klečenja, tuž kožuch so wottrjebaše.

Ale to pokazuje tež na to, zo při modlitwje zwěrjaca strona hrěcha so přewinje.

Hišće jedna zajimowostka, na kotruž ma so skedźbnić je klin swjateje Marije Madleny.

Hdyž so wot boka na wobraz hlada, to so widźi, zo ma wona poměrnje wulki brjuch.

Za jednu žonu, kotraž wjedźeše asketiske žiwjenje je to cyle spodźiwne.

Tola zaso ma to symboliski woznam. To pokazuje mjenujcy na to, zo je Marija Madlena z Jězusom samodruha, dokelž dyrbi woprawdźite pokućenje čłowjeka k Jězusej Chrystusej připodobnić (Jan 13,14-15).

Na to dopomina tohorunja Křestnička: Čłowjeko sy so Chrystusa woblekł!

DJD/MN

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung