Wy sće tu: Kwiz / LL C 2015/16 / Kwiz 6 / wuslědk

Sćenik Lukaš – lěwicar

Wosebitosć je, zo pisa swjaty Lukaš z lěwicu.

To wupraja wo nim, zo ma zawěsće wosebity talent a wě wšelake wěcy hinak wopisać hač ći druzy třo sćenicy Matej, Mark a Jan.

Kaž w sporće, hdźež maja lěwacarjo často lěpšinu napřećo ludźom, kotřiž z prawicu hraja, da so rjec, zo Lukaš snano tež na hinaše wašnje žiwjenje Jězusa Chrystusa wopisuje.

Farar Gabriš Nawka

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung