Wy sće tu: Kwiz / LL C 2015/16 / Kwiz 6

Wobraz swj. Lukaša z Kulowa

Na wjerchu zakristje kulowskeje cyrkwje su mólby swjatych sćenikow. Wone maja wjele zromadneho, ale tež někotre wosebitosće, wosebje wobraz swjateho Lukaša.

Tuž luby čitarjo SPDE namakaj, prošu, tótu wosebitosć a napisaj, što wona wo swjatym Lukašu jako čłowjeku wupraja.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung