Wy sće tu: Kwiz / LL C 2015/16 / Kwiz 5 / wuslědk 2

Znamjo młodosće a martrarstwa

Budź chwalen Jězus Chrystus!

Waženi redaktorojo,

jeli sym sebi dawno słyšane prědowanje prawje spomjatkowała, su čerwjene włosy znamjo za młodźinu?

Moja druha mysl je symbolika čerwjeneje barby jako barba lubosće, wutroby, wohenja a kreje a w Cyrkwi znamjo martrarstwa a Ducha Swjateho. Snano pokaza barba włosow dźěsća na wobrazu hižo na Jězusowy křiž, na jeho martrarstwo na křižu?! Abo chce zdobom zwuraznić jeho njeskónčnu lubosć?!

Abo je snano symbolika za to, štož čitamy w Ewangeliju po Lukašu (12,49), zo je Jězus přišoł woheń na zemju přinjesć a by wjesoły był, hdy by so palił?

Božemje!

Maria Clausenowa

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung