Wy sće tu: Kwiz / LL C 2015/16 / Kwiz 5 / wuslědk 1

Ma to něšto z Duchom Swjatym činić!?

Chwaleny Jězus Chrystus!

Myslu sej, zo chowa so za načerwjenymi włosami woznam Ducha Swjateho. Na přikład praja fararjo k swjedźenjam kaž Swjatki, zo ma liturgiska drasta čerwjenu barbu, dokelž ma to něšto z přijimowanjom Ducha Swjateho činić. Potajkim symbolizuja Jězusowe włosy Ducha Swjateho resp. Swjatu Trojicu. Snano je rozjasnjenje prawe. Wjeselu so hižo na wurisanje!

Z radostnym postrowom
Michał Wowčer z Kozarc

 

Štóž čaka, tón dočaka!

Jězus Chrystus wučeše: „Prošće, a da so wam, pytajće, a namakaće, kłapajće a wotewrje so wam! Přetož kóždy, kiž prosy, dóstanje, štóž pyta, namaka, štóž kłapa, tomu so wotewrje“ (Mt 7,7-8). Parafrazujo tute słowa by so móhło rjec: Štóž čaka, tón dočaka!

W rubrice Kwiz bu, a to hižo před dohłim časom, naprašowanje za teologiskim zmysłom načerwjenych włosow Jězusa Chrystusa předstajene.

Skónčnje dósta redakcija SPDE jednu wotmołwu k tomu!

Za to so wutrobnje dźakujemy jeje dopisowarjej Michałej Wowčerej z Kozarc a gratulujemy k dobrej ideji, samo njehladajo na to, zo njeje wona definitiwna.

W symbolice načerwjenych włosow je dźě woprawdźe móžno nawjazanje do čerwjeneje barby wohenja widźeć, kotryž zapali Jězus na zemi (Lk 12,49), a je to woheń Božeje lubosće (Pp 8,6-7), tuž tež Ducha Swjateho: „Wón [Chrystus] budźe was křćić w Duchu Swjatym a wohenju“ (Mt 7,7-8).  

Hišće raz so dźakujemy a wjeselimy so na dalše sobudźěło!

Redakcija SPDE

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung