Geografija Swjateho kraja

Prawe wotmołwy su wuzběhnjene.

 1. Kak so mjenuje najwjetša rěka Swjateho kraja?
  A. Jabbok
  B. Jordan
  C. Jarmuk
 2. Hdźe leži Runina Jesreel?
  A. W Galileji
  B. W Judeji
  C. W Idumeji
 3. Kak nisko leži Mortwe morjo?
  A. – 700 m
  B. – 600 m
  C. – 400 m
 4. Kak so mjenuje hora blisko Jerusalema?
  A. Garicim
  B. Tabor
  C. Wolijowa
 5. Kajki puć bě při morju?
  A. Via Maris
  B. Via Regia
 6. Kak so mjenuje regijon Swjateho kraja, w kotrymž bydleše Jězus?
  A. Samarija
  B. Judeja
  C. Gilead
  D. Galileja
 7. Kotre dalše mjeno ma Galilejski jězor?
  A. Jězor Gennezaret
  B. Tiberiadski jězor
  C. Galilejske morjo
 8. Při kajkim boku rěki Jordan leži Jericho?
  A. Na prawym
  B. Na lěwym
 9. Při kajkim morju leži Swjaty kraj?
  A. Při Srjedźozemskim
  B. Při Čerwjenym
  C. Při Čornym
 10. W kajkim času so w Swjatym kraju najhusćiso so deščuje?
  A. W nalěću
  B. W lěću
  C. W nazymje
  D. W zymje