Wotmołwjejo na Kwiz 1 ma so sćěhowace prajić:  Předležacy wobraz dopomina na na Hodownu podawiznu, wo kotejž so čita w Ewangeliju po Lukašu 2,1-20. Tam so naspomnja Józef, Marija, Jězusdźěćatko a pastyrjo. Jelizo pak dźe wo woła a wóslika, to dopominatej wonej na knihu profety Jesaja, kiž přiruna israelski lud z naspomnjenym skotom a praji, zo je skót mudriši hač wón, přetož tón znaje znajmjeńša swojeho hospodarja a Wuzwoleny lud je zabył na swojeho Knjeza (1,3).

sotra Chystamarija