Wy sće tu: Kwiz / LL A 2016/17 / Kwiz 4 / wuslědk

Česćena redakcija SPDE,

tutón wobraz so mi jara lubi, wón wupada kaž za dowolom.

Móst pokaza pak tež, zo smy po puću, wot jedneho dypka k druhemu.

Njebjo nad mostom je stajnje měnjace a tola přeco samsne, kaž prawda.

Rěka pokaza na běh žiwjenja.

Wutrobny postrow!

Franciska Šnajdrowa

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung