Witaj, luby čitarjo Biblije!

8.12.1965 zakónči so swjatočnje II. Watikanski koncil. Rozsudy a pokiwy koncila w žiwjenju křesćanow zašćěpić, je nadawk, kotryž je nadal wužadanje za kóždeho z nas. Wo jednym z nich čitamy w Dogmatiskej konstituciji wo Božim zjewjenju – Dei verbum takle:

„Swjata teologija wotpočuje na spisanym słowje Božim, zhromadnje ze Swjatej Tradiciju, kaž na zwostawacym zakładźe. W nim nabywa wěstu sylnosć a so stajnje womłodźa, hdyž wšitke w potajnstwje Chrystusowym wobzamknjene wěrnosće w swětle wěry přeslědźa. Swjate pisma wobsahuja słowo Bože a, dokelž inspirowane, su woprawdźe Bože słowo. Tohodla njech je zaběra z tutej swjatej knihu kaž duša swjateje teologije“ (DV 24).

Internetowa strona www.swjate-pismo.de chce wonu zaběru podpěrać za dušiny dobytk. Chcemy po swojich kmanosćach a móžnosćach znosyć, štož ma swój zakład w Swjatym Pismje. Hač su to wudate přełožki Biblije, jednotliwe nastawki, wobrazy bibliskich motiwow (ikonografija), literarne wobjednawanja, wosobinske dožiwjenja abo namjety za hinaše a lěpše přełožki – tež jenož jednotliwych słowow – a podobne, wšitko njech słuži k spomóženju! A kóždy smě so słowa jimać a přinošować, zo sej zdobywamy wěstosć we wěrje.

MN / DJD

Přezlětny čas (lěto B)

Swjateje TrojicyRozmyslujo wo Swjatej Trojicy (TAD)To wěš: Mt 28,16–20
Božeho ĆěłaDźak, kotryž nima kónca (TAD)To wěš: Mk 14,12–16.22–26
10. přezlětna njedźelaWo swjatosć wěry so starać (DJD)To wěš: Mk 3,20–35
11. přezlětna njedźelaŠto je mój žiwjenski pokład? (TAD)To wěš: Mk 4,26–34
12. přezlětna njedźela  
Narodniny swj. Jana KřćenikaJan Křćenik, Cacharijas a Hilžbjeta (DJD)To wěš: Lk 1,57–66.80
13. přezlětna njedźelaMudrosć a potrjeba Boha (DJD)To wěš: Mk 5,21–43
14. přezlětna njedźelaIdeji profeta Ecechiel (DJD)To wěš: Mk 6,1b–6
15. přezlětna njedźelaMetoda wabjenja za Boha (TAD)To wěš: Mk 6,7–13
16. přezlětna njedźelaWotpočink a Boža smilnosć (DJD)To wěš: Mk 6,30–34
17. přezlětna njedźelaSwětowe wěcy wužiwać a njezabyć wěčnych (DJD)To wěš: Jan 6,1–15
18. přezlětna njedźelaWšědny chlěb a Eucharistija (TAD)To wěš: Jan 6,24–35
19. přezlětna njedźelaŠtóž njewojuje, je hižo přěhrał! (GN)To wěš: Jan 6,41–51
20. přezlětna njedźelaPłodaj swjateje Eucharistije (DJD)To wěš: Jan 6,51–58
21. přezlětna njedźelaDo Jězusa wěrić rěka so z Nim na puć podać! (GN)To wěš: Jan 6,60–69
22. přezlětna njedźelaNabožne činitosće a zwjeršnosć (DJD)To wěš: Mk 7,1–8.14–15.21–23
23. přezlětna njedźelaWotewr so! (GN)To wěš: Mk 7,31–37
24. přezlětna njedźelaPomoc Božeho słowa w přećiwnosćach (DJD)To wěš: Mk 8,27–35
25. přezlětna njedźelaSpěšnje so minje sława tutoho swěta (TAD)To wěš: Mk 9,30–37
26. přezlětna njedźela„Cuzy“ hoji (GN)To wěš: Mk 9,38.43.45.47–48
27. přezlětna njedźelaBibliski recept za dobre mandźelstwo (DJD)To wěš: Mk 10,2–16
28. přezlětna njedźelaŠto pobrachuje? (GN)To wěš: Mk 10,17–30
29. přezlětna njedźelaMinister Božeje wole (TAD)To wěš: Mk 10,35–45
30. přezlětna njedźelaWuhojenje slepeho (DJD)To wěš: Mk 10,46b–52
31. přezlětna njedźelaPrašenje za najwjetšej kaznju (DJD)To wěš: Mk 12,28b–34
Wšěch swjatychWšěch swjatych je swjedźeń nadźije (GN) 
32. přezlětna njedźelaZa koho du ja? (GN)To wěš: Mk 12,38–44
33. přezlětna njedźelaŁopjeno w knize žiwjenja (TAD)To wěš: Mk 13,24–32
Chrysta KralaBóh je zamołwity za wšitko a za wšitkich (DJD)To wěš: Jan 18,33–37