Pjećróžkata hwězda z křesćanskim symbolom?

Adwent a Hodowny čas stej ze wšelakorymi dekoracijemi zwjazanej: Adwentny wěnc, wšelake swětła a swětlečka, Boži narodk, postawy jandźelow a worjechowych tłuskačow kaž tež figury ludźi z kónčinow Rudnych horow, a mjez nimi ma swoje město tohorunja pjećpruhata hwězda.

Z jedneje strony dopomina wona snadź na Betlehemsku hwězdu, z druheje pak je jeje prezenca problematiska, dokelž Betlehemska hwězda ma 14 pruhow.

Tola nic jenož to.

Problematika tuteje hwězdy je hłubša. Wšak reprezentuje wona jedyn z najwažnišich symbolow komunizma, kiž je bytostnje ateistiski a přećiwny nabožnemu wobswětej.

Tu ma so pak tež dopomnić na to, zo na hłowu stajena pjećróžkata hwězda so wužiwa tohorunja přez satanistow. A přičina toho tči w tym, zo dopomina tuta jeje forma na kozoła, kiž je to napřećiwne Jězusa Chrystusa, kotryž so předstaji w Nowym Zakonju jako Jehnjo Bože.

Tuž ma, kaž to wupada, pjećpruhata hwězda wjace z naspomnjenymaj zjawomaj (komunizm a satanizm) činić hač z křesćanstwom!  

DJD